18 de març 2007

Convenció Municipal del PSC de Gràcia

Dissabte els militants més actius del PSC de Gràcia ens vàrem aplegar per fer els darrers retocs al programa que presentarem a les properes eleccions per al nostre districte. Aquesta feina de l’agrupació és una tasca política que m’agrada especialment, perquè la fem discretament, posant sobre la taula les aportacions que durant setmanes ens han fet altres militants, ciutadans, veïns... És el moment de veure quines són les que podem incorporar al programa, com les podem incorporar.

També van ser presents algunes persones d’entitats del territori, vagi des d’aquí l’agraïment de totes les companyes i companys del partit que van organitzar la jornada i evidenment de mi mateix.

Aquesta és la part de la política que no surt mai als mitjans, i és normal. Però no puc estar-me de lloar la feina que fan moltes persones que difícilment veureu mai entrevistats, gent que creu en un projecte i que vol contribuir a fer-lo realitat mitjançant la política.

Els propers dies aniré contactant amb persones i entitats perquè ens continuin fent aportacions i d’aquesta manera enriquir més el document de programa electoral.
Espero poder-vos exposar ben aviat els resultats de la nostra feina, i llavors ja us demanaré que ens feu confiança en les eleccions. Tot al seu temps. Encara ens queda per davant molta feina...