07 d’abril 2006

Una fita en els Serveis Socials

Ahir el Parlament de Catalunya va iniciar la tramitació del projecte de Llei de Serveis Socials. Fent clic trobareu el text de la llei que va aprovar el Govern. Enmig de tants articles es fa difícil adonar-se, però el cas és que aquesta llei és, junt amb la llei d’ajut amb les persones dependents que prepara el govern de Zapatero, una revolució en el seu camp. La idea fonamental és que reconeix un seguit de serveis socials com a drets universals, a què tot ciutadà tindrà accés quan ho necessiti. Això fins ara no era així, malgrat pugui semblar mentida.

Com que jo d’aquest tema hi entenc, però poc, us convido a llegir aquesta explicació que molt amablement m’ha fet arribar la meva amiga Consol Prados, diputada mataronina que defensarà al Parlament en nom del PSC aquesta llei que, per cert, preveu una inversió de 2.000 milions d’euros en 8 anys. Gràcies, Consol!

-----------------------------------------------

Una llei que garanteix el dret als serveis socials per a totes les persones


Tradicionalment els serveis socials s’han adreçat a les persones amb més necessitats: era, per tant, un sistema assistencialista. La nova llei de serveis socials de Catalunya, en canvi, garanteix el dret als serveis socials per a totes les persones que ho requereixin. Les incerteses en el treball, els canvis en les estructures familiars, les situacions de dependències, l’allargament dels anys de vida... ens poden provocar situacions puntuals o més perllongades en què podem requerir els serveis socials. Incorporar les classes mitjanes, tradicionalment excloses d’aquest sistema, és un dels seus objectius. En definitiva, vol consolidar els serveis socials com el quart pilar del nostre estat de benestar, conjuntament amb l’educació, la salut i les pensions.

Una llei que facilita la vida a les persones


Les situacions de dependència per malaltia, discapacitat o per l’edat, que tothom podem tenir més o menys a prop, generen situacions personals i familiars complexes i difícils. La solitud acostuma a agreujar aquests problemes. L’atenció a les persones amb aquesta situació bàsicament ha recaigut en les dones, que han renunciat sovint a la seva vida professional o fins i tot personal. Per això s’invertirà en més recursos i serveis, d’atenció a domicili, en centres de dia i places residencials, en la possibilitat que sigui el propi usuari amb alta discapacitat física que pugui contractar el seu assistent personal. Però igual d’important que la creació de més serveis, és atendre les persones des d’una finestreta única, ja que sovint a la complexitat de la situació personal i familiar s’ajunta la complexitat i burocràcia de la mateixa administració, o administracions.

Una llei que crea ocupació i fomenta la cohesió social


La inversió en polítiques socials creen riquesa i creen ocupació. S’estima que en l’horitzó de l’any 2015 s’haurà generat a Catalunya 53.000 llocs de treball nous en aquest àmbit.
D’altra banda, una societat cohesionada com la que volem necessita de dos fonaments: l’equitat social i l’equitat territorial. Cal avançar en els mecanismes per a la promoció social de les persones, per oferir igualtat d’oportunitats, oferir esperances en el progrés individual. I cal avançar en el treball comunitari, en atendre els entorns més vulnerables o amb més riscos, tant a nivell de territoris com de col.lectius. En aquest sentit el sistema de serveis socials he de treballar de forma conjunta amb els altres sistemes com l’educació, la salut, o l’ocupació. Enfortir el sistema de serveis socials és treballar de forma efectiva per la cohesió social.

Consol Prados

1 comentari:

Anònim ha dit...

Felicitats a ERC, doncs, per la seva bona labor al Departament de Benestar i Família i a la consellera Anna Simó.