22 de maig 2007

Anem bé!

El debat d’aquesta tarda a Ràdio Gràcia ha permès als cinc partits amb representació explicar amb calma i tranquil·litat les nostres propostes per a Gràcia i per a Barcelona. Haig d’agrair als meus homòlegs, Àlex López, Carles Agustí, Jordi Farriol i Alberto García, que entre tots haguem sabut mantenir un bon clima de cordialitat, i alhora confrontació d’idees i projectes.

No em puc allargar gaire, perquè d’aquí a pocs minuts haig d’anar a donar suport a Jordi Hereu en la presentació de les nostres propostes per al col·lectiu LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals).

Sí que diré que el debat ha visualitzat clarament dos blocs: el bloc progressista, de l’actual govern (ICV, ERC i PSC) i el bloc conservador. Penso és una llàstima que CiU i PP (Carles Agustí i García Belón) s’hagin limitat a repetir a Ràdio Gràcia el que diuen els seus caps (Trias/Mas i Fernández Díaz/Rajoy) cada dia de campanya...

Això, però, té una part positiva. Ha quedat clar qui té un projecte per a Gràcia, qui sap articular un discurs en clau gracienca; i qui té un discurs més global i més allunyat de la realitat del territori. Per si no les recordeu, les propostes del PSC per a Gràcia estan detallades en aquest document.

En la intervenció final del debat he insistit en la qüestió d’importar el model gracienc de convivència, de cohesió, a la resta de Barcelona. La identitat gracienca és un factor de cohesió fonamental que hauria de ser vàlid per a tota la ciutat. D’aquí la meva afirmació que més que en una Gràcia independent, jo penso en una Barcelona influïda per Gràcia fins al seu últim racó. En els nostres barris hi ha coses a millorar, però s’ha treballat molt en aspectes com la seguretat ciutadana (el mateix Carles Agustí ha reconegut que Gràcia és un districte on hi ha una millor percepció de seguretat que a la resta de Barcelona), en condicionament i manteniment de l’espai públic, la neteja i la conjugació de l’esperit de poble que hi ha a la Vila amb l’adaptació a les necessitats d’una ciutat moderna com Barcelona.

He dit que no tenia gaire temps per escriure, i és cert. Suposo que podreu llegir un resum més ampli del debat a La Tortuga.