08 de maig 2007

Cooperar avui

Recordo que, de petit, hi havia senyores que explicaven que es podien enviar boletes de paper de plata als països "on viuen els negrets" perquè "clar, aquells pobrissons passen tanta gana que mengen de tot". I així feien caritat.

Més tard van arribar les campanyes per enviar aliments a l'Àfrica, acompanyades d'aquelles imatges d'Etiòpia que encara avui no hem solucionat.

Precisament avui he assistit a la presentació d'una campanya de Medicus Mundi i Farmacéuticos Mundi per donar a conéixer els Objectius del Mil·leni de Nacions Unides. En podeu trobar detalls fent clic aquí (atenció a la projecció de pel·lícules als cinemes Verdi!). La salut infantil, la de les dones, la SIDA i l'accés als medicaments són els temes que més preocupen aquestes entitats. Com veieu, res a veure amb enviar boletes de paper de plata a països en vies de desenvolupament.
I és que els temps han canviat, i ara hem de treballar directament en aquest països, impulsant canvis socials, polítics i econòmics que els permetin desenvolupar-se a curt, mig i llarg termini, en lloc d'anar posant pegats que, precisament, són... pa per a avui i FAM per a demà.

I treballar en aquests països vol dir, al mateix temps, treballar la sensibilització a casa nostra, al nostre entorn més immediat, perquè cada vegada més gent col·labori de manera activa en la millora de la qualitat de vida de tots els nostres companys de planeta.

Els socialistes assumim els compromisos de l’agenda del mil·lenni per eradicar la fam i l’extrema pobresa i avançar en els drets a l’educació i a la salut. El nostre programa ho diu ben clar: "Cal implementar una autèntica política pública local de cooperació, ambiciosa però adaptada a les competències i capacitats dels governs locals, amb suport econòmic i tècnic. L’especificitat de la nostra cooperació en aquests països es concreta en promoure els governs locals i la ciutadania activa".